Uppsala Idé och Uppfinnarförening 2018


Dagordning.

Ordförande öppnar dagens medlemsmöte.
Mötet inleds med kaffe/Te
Vid nytillkomna, en presentation samt underskrift sekretessavtal.
Medlem som vill diskutera sin idé/produkt.
Bjarne redovisar från uppfinnartävlingen för 5.e klassarna i Skokloster (Håbo kommun som tillhör vårt område) där han satt i juryn. Bredden på förslag saknar motstycke så vi äldre uppfinnare kommer säkert att vara helt stumma av ungdomarnas påhittighet.
Övriga frågor
Mötet avslutas

När: 30/5 - 2018
Plats: Träffpunkt 11 (Storgatan 11)
Kl: 18.30
Välkomna
Bjarne


Aktiviteter som inte är på träffpunkt 11, studiebesök etc. skickas ut via sändlista på mail. Har du någon idé på aktivitet som t.ex studiebesök, föreläsare etc så hör av dig till Bjarne Wester.
OBS. Vid varje möte kommer det finnas tid att diskutera dina produkt-idéer.
Druvskördare

Vill du bli medlem ansök här: >>

Redan medlem:

Medlemsavgiften för 2018 är 250 kr. Sätt in medlemsavgiften på Pg 346518-4. Kom ihåg att uppge namn och adress!