Uppsala Idé och Uppfinnarförening 2017


OBS. Vid varje möte kommer det finnas tid att diskutera dina produkt-idéer.
Har du någon idé på aktivitet som t.ex studiebesök, föreläsare etc så hör av dig till Bjarne Wester.

Aktiviteter som inte är på träffpunkt 11, studiebesök etc. skickas ut via sändlista på mail.
Industri

Vill du bli medlem ansök här: >>

Redan medlem:

Medlemsavgiften för 2017 är 350 kr och inkluderar Uppfinnaren & Konstruktören som är en facktidning för uppfinnare och entreprenörer. Sätt in medlemsavgiften på Pg 346518-4. Kom ihåg att uppge namn och adress!