Uppsala Idé och Uppfinnarförening

UIUF

Uppsala Idé- och Uppfinnarförening (UIUF) är en lokal förening under Svenska Uppfinnareföreningen (SUF), och är en ideell sammanslutning för innovatörer och idéskapande personer med anknytning till Uppsalaregionen. UIUF är religiöst och partipolitiskt obunden.

Som medlem i UIUF är du också medlem i SUF. Det innebär att du snabbt tjänar in medlemsavgiften, till exempel genom att du får tidningen Uppfinnaren & Konstruktören. Genom ditt medlemskap kan du också sköta årsavgiftsbevakning för patent, design och varumärken till ett bra pris. En timmes kostnadsfri konsultation hos en patentbyrå är en annan uppskattad förmån. Alla medlemsförmåner finner du i menyn på www.uppfinnare.se.

UIUF är öppen för alla, unga som gamla, med särskilt intresse för uppfinningar, idé- teknik- och tjänsteutveckling. Är du en idéspruta, problemlösare, uppfinnare, företagare, anställd, forskare eller konstruktör som känner igen framtidens produkter så kom till oss.

Bjarnes krok

Som medlem i UIUF får man tillgång till ett nätverk av personer med olika produkt- och innovationserfarenheter. Genom vårt nätverk kan man lotsas med sin idé till rätt instans i innovationssystemet. Till oss kan man vända sig med alla sina utvecklingsfrågor och få stöd och coachning. Alla frågor välkomnas och vi följer etiska regler med sekretess som skyddar dina intressen! Genom att vara en underorganisation till Svenska Uppfinnareföreningen - SUF bidrar föreningen till att skapa ett starkare nätverk för att få en större auktoritet gentemot innovationssystemen. Tillsammans har vi en större möjlighet till påverkan än varje innovatör för sig. I nätverket når vi även fler organisationer med kompletterande kompetenser och produktinriktningar. Vi samarbetar även med ALMI.

Winnet

Som medlem i UIUF har du även möjlighet att få tillgång till ett 40-tal mentorer via SUF. Dessa finns spridda i hela landet och har alla visat intresse av att dela med sig av sina unika kompetenser. Syftet med SUFs mentorpool är att erbjuda våra uppfinnare ett bollplank och samtalspartner en mentor med egna erfarenheter från företagande och näringsliv. En person som är en engagerad lyssnare som får dig att tänka efter innan du fattar nya och strategiska beslut i din uppfinnarverksamhet.

Föreningen ordnar regelbundet föreningsträffar, studiebesök mm med aktuella teman inom innovationsfrämjande områden, men är också öppen för nya idéer till aktiviteter. På vår mötesplats Träffpunkten Storgatan 11 ger vi rådgivning kring företagande. Vi kan bistå med hjälp vid framtagning av prototyper, fotografering och CAD-ritning samt råd om marknadsföring.
Vi tillhandahåller ett brett nätverk med olika intressenter och kompetensområden. I nätverket finns många olika kanaler för att medlemmarna skall kunna ta fram just sin typ av innovation. Det kan handla om vägledning i allt från högteknologiska till vardagsnära eller sociala innovationer. Det hålls även regelbundna medlemsmöten med olika föreläsningar och studiebesök som kan vara av intresse för medlemmarna. På dessa möten kan innovatörerna träffa likasinnade och utbyta idéer och problemlösningar.

FlashMate

UIUF vill fungera som bollplank i tidigt skede när du har en idé eller uppfinning och behöver hjälp. Genom andra medlemmar i föreningen kan du få råd om hur andra har gjort och t ex få kontakter med prototyptillverkare.

Kontakt: Bjarne Wester, Tel: 018-25 35 83 eller 070-249 58 60. E-post: info@uppsalauppfinnare.se