Uppsala Idé och Uppfinnarförening 2016


Uppsala Idé – och Uppfinnarförening hälsar föreningens betalande medlemmar välkomna till årets första medlemsmöte.
Målet är att vi träffas och laddar för en kanontermin där vi tillsammans kommer med förslag på intressanta teman av olika slag.
Datum/tid:
Den 31/8 klockan 18.00 samlas vi på Österplan och åker i samlad trupp till hemligt mål.
Österplan

OBS!
Anmälan senast den 28/8, ett måste, då antalet platser är begränsat.
Välkomna

Anmälan till
Bjarne Wester
070-249 58 60

Bjarne.wester@telia.com

Industri

Vill du bli medlem ansök här: >>

Redan medlem:

Medlemsavgiften för 2016 är 350 kr och inkluderar Uppfinnaren & Konstruktören som är en facktidning för uppfinnare och entreprenörer. Sätt in medlemsavgiften på Pg 346518-4. Kom ihåg att uppge namn och adress!