Uppsala Idé och Uppfinnarförening 2018


Medlemsmöte - modellflygets glada grabbar och tjejer

Medlemsmöte - Modellflygets glada grabbar och tjejer.
Åke Eng från radioflygklubben Fyris kommer och berättar hur det är att leva med modellflyg. Som gammal konstruktionstekniker har Åke stor och bred kunskap om de små men med samma förutsättningar och krav som på fullskaligt flyg (här kan man snacka om drag).
Vi har säkert många frågor som vi vill ha svar på, det finns nog innovationer inom den här sporten och detaljer som kan förbättras.
Även rörliga bilder kommer Åke att kommentera.

RFK-Fyris
När: 25/4 - 2018
Plats: Träffpunkt 11 (storgatan 11)
Kl: 18.30
Välkomna
Bjarne


Aktiviteter som inte är på träffpunkt 11, studiebesök etc. skickas ut via sändlista på mail. Har du någon idé på aktivitet som t.ex studiebesök, föreläsare etc så hör av dig till Bjarne Wester.
OBS. Vid varje möte kommer det finnas tid att diskutera dina produkt-idéer.

Vill du bli medlem ansök här: >>

Redan medlem:

Medlemsavgiften för 2018 är 250 kr. Sätt in medlemsavgiften på Pg 346518-4. Kom ihåg att uppge namn och adress!