Uppsala Idé – och Uppfinnarförening hälsar dig välkommen till informationsmöte om hörseln och vikten att vara rädd om den.

Dagordning.

• Ordförande öppnar dagens medlemsmöte.
• Maria Gustavsson och Miriam Bischof (leg audionom) från hörcentralen kommer och informerar om hörsel, vilka hjälpmedel som finns framtagna eller är på gång. Det finns säkert områden som kan utvecklas där vi kan få uppslag till idéer? Tinnitus som en del av oss har, hur långt har forskningen kommit?
• Kaffepaus och ett stort tack för informationen.
• Vid nytillkomna, en presentation.
• Ink. skrivelser.
• Medlemmar presenterar sina produkter/projekt.
• Frågor och uppslag från mötesdeltagarna
• Övriga frågor
• Mötet avslutas

OBS! Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften för 2019! 350: - Pg 346518-4 (glöm ej avsändare)
Björns blandning tidigare Uppfinnaren & Konstruktören ingår i priset.

Plats: Träffpunkten, Storgatan 11

Har du frågor ring: 070-249 58 60
Datum: 2019-02-27
Tid: 18.30–20.30
OBS! jag vill ha en anmälan så jag vet hur mycket kaffebröd som skall fixas!
Tel: 018-25 35 83 eller 070-249 58 60
e-mail; bjarne.wester@telia.com

Hjärtligt välkomna
Bjarne/ ordförande

qtrap

Aktiviteter som inte är på träffpunkt 11, studiebesök etc. skickas ut via sändlista på mail. Har du någon idé på aktivitet som t.ex studiebesök, föreläsare etc så hör av dig till Bjarne Wester.
OBS. Vid varje möte kommer det finnas tid att diskutera dina produkt-idéer.