Aktiviteter som inte är på träffpunkt 11, studiebesök etc. skickas ut via sändlista på mail. Har du någon idé på aktivitet som t.ex studiebesök, föreläsare etc så hör av dig till Bjarne Wester.
OBS. Vid varje möte kommer det finnas tid att diskutera dina produkt-idéer.

God Jul