Möte

Svenska Uppfinnareföreningen, grundad år 1886, världens äldsta uppfinnarförening, är en riksorganisation för lokala uppfinnarföreningar, personer och företag. Föreningen har till syfte att centralt verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället. Föreningen arbetar ideellt, allmännyttigt och är partipolitiskt obunden. Inom föreningen finns nätverket QUIS, Qvinnor som Uppfinner i Sverige.


Aktiviteter som inte är på träffpunkt 11, studiebesök etc. skickas ut via sändlista på mail. Har du någon idé på aktivitet som t.ex studiebesök, föreläsare etc så hör av dig till Bjarne Wester.
OBS. Vid varje möte kommer det finnas tid att diskutera dina produkt-idéer.

 Hej idékompis.
Du som inte betalat avgiften för 2024 sätt in 350 kr på Pg 346518-4.
OBS!!! Kom ihåg att uppge namn och adress!